نگاه به مسایل فرهنگی و افکار وارداتی نباید مبتنی بر نگرش سیاه و سفید باشد

سراب فردا: آیت الله هادی ملکوتی فرزند حضرت آیت الله العظمی میرزا مسلم ملکوتی و نخستین نماینده مردم سراب در مجلس در جمع جوانان در سراب گفت: نگاه به مسائل فرهنگی و افکار وارداتی نباید مبتنی بر نگرش سیاه و سفید باشد بلکه باید افکار وارداتی نیز توسط صاحب نظران مورد پردازش قرار گیرند.

وی افزود: همانگونه که در مراودات اقتصادی و واردات و صادرات کالاها به کیفیت آنها بها داده شده و کالاهای معیوب بازگردانده می‌شوند باید افکار و کالاهای فکری وارداتی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند و افکار خوب و مفید مورد قبول واقع و افکار مسموم از جامعه طرد شوند.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه دشمنان و نظام سلطه نه تنها دین و آئین این ملت را نشانه رفته‌اند بلکه درصدد مسخ کامل هویت و نابودی ارزش‌های فطری انسانی هستند، اظهار کرد: دامن زدن به مسئله هم جنس‌بازی در کشورهای به اصطلاح متمدن نشانه روشنی از عزم آنها برای نابودی فطرت انسانی و جایگزینی افکار پلید و فطرت حیوانی هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: در مسائل فرهنگی و تربیتی اجبار کارساز نبوده و با گسترش تکنولوژی و ارتباطات نوین منع اینگونه مسائل نیز شدنی نیست.

وی در ادامه افزود: به جای مبارزه سخت افزاری باید با برنامه مشخص و حساب شده با اینگونه مسائل برخورد شود.

آیت الله ملکوتی با درخواست از روحانیان، اساتید دانشگاه‌ها، معلمان و مربیان به تلاش برای احیای ارزش‌های نیکو و عامل شدن به اینگونه ارزش‌ها یادآور شد: زمانی بسیاری از پدران و مادران ما با وجود اینکه منعی در استفاده از تلویزیون نبود، بر اساس اعتقادات خود از نگاه کردن به برنامه‌های فسادانگیز تلویزیونی در دوران طاغوت اجتناب می‌کردند.

وی اتکای صرف به بودجه‌های دولتی برای تبلیغات فرهنگی را مردود دانست و خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند مسائل فرهنگی را سرو سامان دهد بلکه باید همه خانواده‌ها در این موضوع همراه شوند.

/ 0 نظر / 24 بازدید