بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجة الاسلام آقای سید حسین علوی جوهری زید توفیقه
دریافت خبر درگذشت ابوی  محترمتان مرحوم مغفور حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای سید علی علوی جوهری موجب تأثر فراوان گردید.ضمن مسألت علو درجات آن مرحوم از پیشگاه خداوند متعال ، مصیبت وارده را به جناب عالی و خانواده محترم و سایر بستگان آن مرحوم تسلیت می گویم.
قم -مسلم ملکوتی