قم- درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی ملکوتی از تاریخ 26 شهریور ماه سالجاری در مدرس شماره یک مدرسه دارالشفاء برگزار می گردد.